* * * * * * *
Žiadajte vo svojich lekárňach vitamíny značky JML
Výhradný dovozca a distribútor pre Slovensko Grznárik Štefan
Výživové doplnky ako doplnok stravy značky
  
Kliknutím na konkrétny produkt získate viac informácií

Pre Vaše zdravie a vitalitu. Pre firmy - pre Vašich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
Už žiadne maródky- (PN), absencie v dôsledku starostlivosti o dieťa ( nad 3roky )
" na plný výkon "
Pýtajte si vo svojich lekárňach vitamíny značky JML pre zvláštnu výživu ako doplnok stravy
zvýšte starostlivosť o svoje zdravie
* * * * * * *


1.vydanie

2.vydanie

3.vydanie

4.vydanie

5.vydanie

6.vydanie

7.vydanie

8.vydanie

9.vydanie

 


1.vydanie
ponúka

PROPULZÍVNU REKLAMNÚ PONUKU

plošnej farebnej inzercie v jednom z piatich samostatne pripravovaných titulov.9.vydanie
I. titul


1.vydanie
III. titul


2.vydanie
II. titul


2.vydanie
IV. titul


1.vydanie
V. titul

f i r m a " G R Z N Á R I K    Š T E F A N "
je tu pre Vás milí podnikatelia a firmy

V ZÁUJME VÁŠHO VLASTNÉHO ÚSPECHU NEPREHLIADNITE:
V y b e r t e s i ! Je tu pre Vás !
P R O P U L Z Í V N A   R E K L A M N Á   P O N U K A
plošnej farebnej inzercie v jednom z piatich samostatne pripravovaných titulov
II. TITUL - ORIENTAČNÁ MAPASLOVENSKA - volajte teraz-hneď ! /
III. TITUL - ORIENTAČNÁ MAPAVYSOKÉ TATRY - volajte teraz-hneď ! /
IV. TITUL - TRASY LINIEKMHD v BA - volajte už teraz-hneď ! /
I. TITUL ORIENTAČNÁ MAPAB R A T I S L A V Y - volajte už teraz-hneď ! /
V. TITUL KNIŽNÉ SPRACOVANIE MAPYB R A T I S L A V Y - volajte už teraz-hneď ! /


PRE PROMPTNÉ KONTINUÁLNE FIRMY BRATISLAVY A SR
Vážený zákazník!

II. TITUL - 2. VYDANIE " SLOVENSKO - Slovakia " volajte teraz-hneď !
Plno-farebná reklama Vašej firmy na mape Slovenska Vás posunie o krok pred konkurenciu. Len prvých 20 až 25 uchádzajúcich sa firiem o reklamu v tomto titule môže týmto reprezentovať Slovenskú republiku doma a v zahraničí. V roku 2001 boli celoplošne na Slovensku zmenené telefónne čísla a ich predvoľby, možno aj Vaše a mnohé firmy zmenili sídlo pôsobenia, na čo Vás týmto chcem upozorniť. Rozkladacia mapa Slovenska v mierke 1:500 000, foto-obrázky historických a dominantných objektov na Slovensku, mapa Európy v mierke 1:20 000 000, tabuľka vzdialeností medzi mestami SR a hlavnými mestami Európy /v km/, plošná plno-farebná prezentácia firiem. Mapa je praktická do terénu /ako automapa/ a pri jej kvalitnom výtvarnom spracovaní môže slúžiť ako prezent pre Vášho obchodného partnera. Cena za reklamu o rozmere 100 x 35 /mm/; 100 x 70 /mm/; 100 x 105 /mm/ bude zaslaná na požiadanie

III. TITUL – 1. VYDANIE " VYSOKÉ TATRY - Slovakia " volajte teraz-hneď !
Plno-farebná reklama Vašej firmy na mape Vysoké Tatry Vás posunie o krok pred konkurenciu. Len prvých 15 až 20 uchádzajúcich sa firiem o reklamu v tomto titule môže týmto reprezentovať Vysoké Tatry doma a v zahraničí. Rozkladacia mapa Vysokých Tatier v mierke 1: 50 000 bude obsahovať, foto-obrázky z Vysokých Tatier, plošná plno-farebná prezentácia firiem. Mapa je praktická do terénu /ako automapa/ a pri jej kvalitnej výtvarnej spracovanosti môže slúžiť ako prezent pre Vášho obchodného partnera. Cena za reklamu o rozmere 100 x 35 /mm/; 100 x 70 /mm/; 100 x 105 /mm/ bude zaslaná na požiadanie.
Zápisné /zápis názvu svojho ubyt. zariadenia, miesto,2 tel.čísla, počtu lôžok, kategórie a spojenie auto, bus, vlak / cena bude zaslaná na požiadanie.

IV. TITUL - 2. VYDANIE " TRASY LINIEK MHD V BRATISLAVE " - volajte teraz-hneď !
Prichádzam s novou ponukou plošnej reklamy Vašej firmy vo IV. titule 2.vydanie " Trasy liniek MHD v Bratislave". Len prvých 9 firiem sa môže uchádzať o reklamnú plochu. Stav aktualizácie liniek denných a nočných spojov MHD v BA bude k 01. 01. 2007. Tento plán MHD Bratislavy uvítajú obyvatelia a návštevníci hlavného mesta SR, ale aj zamestnanci Vašej firmy a Vaši klienti. Cena reklamnej /inzertnej/ plochy o rozmere 60x30/mm/; 60x60/mm/; 60x90/mm/ bude zaslaná na požiadanie. .

I. TITUL - 8. VYDANIE " BRATISLAVA- Slovakia " podľa rýchlosti naplnenia požadovaného minimálneho počtu reklám - V. TITUL - 1. VYDANIE " BRATISLAVA- Slovakia " - KNIŽNÉ SPRACOVANIE už teraz volajte ! Prichádzam za Vami s niečím novým. Plno-farebná reklama Vašej firmy na mape hl. m. SR Bratislavy s číselným označením pozície Vášho sídla firmy v mapovej časti Vás posunie o krok vpred pred konkurenciou. Do roku 2007 boli celoplošne v BA zmenené telefónne čísla, možno aj Vaše a mnohé firmy zmenili sídlo pôsobenia, na čo Vás týmto chcem upozorniť. Len prvých 3035 uchádzajúcich sa firiem z celkového počtu cca 30 000 (fy v BA) môže reprezentovať hl. m. SR Bratislavu. Rozkladacia mapa Bratislavy v mierke 1: 20 000 bude obsahovať, foto-obrázky historických objektov hl. m. SR Bratislavy, okolie Bratislavy - Jarovce, Rusovce, Devínska Nová Ves, Vajnory, Čunovo, Záhorská Bystrica, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, hraničné priechody Rajka, Kittsee, Berg, tabuľka vzdialeností medzi mestami SR /v km/, mapa SR v mierke 1:3 000 000 s vyznačením hraničných prechodov a s vyznačením diaľnic a hlavných ciest SR a plošná plno-farebná prezentácia firiem. Mapa je praktická do terénu a pri vysokej kvalite jej výtvarnej spracovanosti môže slúžiť ako prezent pre Vášho obchodného partnera. Cena plno-farebnej reklamnej /inzertnej/ plochy o rozmere 100 x 35 /mm/; 100 x 70 /mm/; 100 x 105 /mm/ bude zaslaná na požiadanie.
Mapy budú distribuované do celej obchodnej siete hl. m. Bratislavy a v Slovenskej republike.
KNIŽNÉ SPRACOVANIE: cena plno-farebnej reklamnej /inzertnej/ plochy o rozmere: 125 x 45 /mm/;125 x 92 /mm/; 125 x 139 /mm/; 125 x 196 /mm/;125 x 233 /mm/ bude zaslaná na požiadanie. Mapy budú distribuované do celej obchodnej siete hl. m. Bratislavy a v Slovenskej republike.

grznarik@grznarik.sk


Bližšie informácie , rýchle jednanie a serióznosť :

GRZNÁRIK ŠTEFAN
PODNIKATEĽ
KRÁSNOHORSKÁ 20
851 07 BRATISLAVA
IČO: 32 205 228
TEL./ FAX : 02/ 63 831 482
www.grznarik.sk
E-mail:grznarik@grznarik.sk
Peňažný ústav: SLSP, a.s.
Suché Mýto BA
č.ú.: 0011518307/0900


I. Titul 4.vydanie mapa "BRATISLAVA"
Srdečná vďaka za preukázanú dôveru a spoluprácu pri realizácií IV. titulu Mapa Bratislavy. Prajem Vám expanzívny rozvoj Vašej firmy a verím, že aj pričinením tejto propulzívnokontinuálnej reklamy.

AUTOPARK s.r.o.; DANUBIA SERVICE A.S.; Amset s.r.o.; ISTROMETAL DM s.r.o.; SÚVAHA, spol. s r.o.; ROHÉ SLOVENSKO spol. s.r.o.; Coca Cola Beverages Slovakia, s.r.o.; Slovnaft, a.s.; PHTEL s.r.o.; UNIPLAST s.r.o.; Porsche-Inter Auto spol. s r.o.; GUMOTEX Slovakia s.r.o.; V.D.M.-stavebná firma; TECNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o.; RES INTEGRA s.r.o.; PosAm Bratislava spol. s r.o.; Miroplast-Čížek,s.r.o.; FAG International Sales and service GmbH; Teeses Bratislava, spol. s r.o. ŠPEDSERVIS spol. s r.o.; B.O.A.T., a. s.; Stavmix spol. s r.o.; COMSIT BRATISLAVA s.r.o.; DAG market; FRIVA Enterprises Co. s.r.o.; NONA, spol. s r.o.; IMEXIM TS, a.s.; IMPROMAT SLOV ; GUMOTEX-Slovakia, s.r.o.; MIRO GALÉRIA; PRESPOR spol. s r.o.; Lito- REPROART spol. s r.o.; Tlač SLOVENSKÁ GRAFIA a.s.; SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s.; Mediapress Bratislava spol. s r.o. a ďalší ...

I. Titul 5.vydanie mapa "BRATISLAVA"
Srdečná vďaka za preukázanú dôveru a spoluprácu pri realizácií 5. titulu Mapa Bratislavy. Prajem Vám expanzívny rozvoj Vašej firmy a verím, že aj pričinením tejto propulzívnokontinuálnej reklamy.

TSS Bratislava, a.s.; Amset s.r.o.; SÚVAHA, spol. s r.o.; Coca Cola Beverages Slovakia, s.r.o.; MERCK spol. s r.o.; RENAULT KESTLER spol . s r.o.; FEBELMAYR-PREVÁDZKOVÁ, spol. s r.o.; GRAFITEC SLOVAKIA, s.r.o.; RES INTEGRA s.r.o.; Tronet, a.s.;INEXPO spol. s r.o.; Miroplast-Čížek, s.r.o.; OLYMPO controls Ltd.;TERMOTECHNA a.s.; BELS, s.r.o.; FAG International Sales and service GmbH; AUTOROTOS s.r.o.; PRESBURGCENTRUM, a.s.; Teeses Bratislava, spol. s r.o.; ŠPEDSERVIS spol. s r.o.; FRIVA Enterprises Co. s.r.o.; IMPROMAT SLOV s.r.o.; IES s.r.o.; SLOVASFALT, spol. s r.o.; CT CARGO TRANSPORT SPOL. S R.O.; SLOV AIR, a.s.; MIRO GALÉRIA; Tlač SLOVENSKÁ GRAFIA a.s.; a ďalší ...

II. Titul 1. vydanie mapa "SLOVENSKO"
TSS Bratislava, a.s.; Coca-Cola Beverages Slovakia s.r.o.; Miroplast-Čížek, spol s r.o.; LINEA SLOVENSKO s.r.o.; FAG Kugelfischer Georg AG; NAMK; Teeses Bratislava, spol. s r.o.; IMPROMAT SLOV, spol s r.o.; IES International Electronic Systems s. r.o.; FRIVA Enterprises Co s.r.o.; RES INTEGRA, s.r.o. a ďalší.

I. Titul 6. vydanie mapa "BRATISLAVA"
Srdečná vďaka za preukázanú dôveru a spoluprácu pri realizácií 6. titulu Mapa Bratislavy. Prajem Vám expanzívny rozvoj Vašej firmy a verím, že aj pričinením tejto propulzívnokontinuálnej reklamy.

ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.; HYDROVRT, a.s.; ARTFLOOR; IMPROMAT SLOV, s.r.o.; KSB, s.r.o. ; ZIPP, spol. s r.o.; SLOV AIR, a.s.; INCHEBA, a.s.; AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o.; HOTEL PLUS, FAG International Sales and Service GmbH; MIROPLAST, spol. s r.o.; LORENCIC, s.r.o.; HOTELY V BRATISLAVE - Hotel Incheba, Hotel Bôrik, JFM, spol. s r.o.; RES INTEGRA s.r.o.; PRESPOR, spol. s r.o.; AMSET, s.r.o.

I. Titul 7. vydanie mapa "BRATISLAVA"
Srdečná vďaka za preukázanú dôveru a spoluprácu pri realizácií 7. titulu Mapa Bratislavy. Prajem Vám expanzívny rozvoj Vašej firmy a verím, že aj pričinením tejto propulzívnokontinuálnej reklamy.

KON-RAD, spol. s r.o.; ŠkodaAuto Slovensko s. r.o.; VÁHOSTAV a.s.; DOPRAVOPROJEKT,a.s.; TERMOTECHNA, a.s.; Okno Lider s. r.o.

I. Titul 8. vydanie mapa "BRATISLAVA"
Srdečná vďaka za preukázanú dôveru a spoluprácu pri realizácií 8. titulu Mapa Bratislavy. Prajem Vám expanzívny rozvoj Vašej firmy a verím, že aj pričinením tejto propulzívnokontinuálnej reklamy.

SEWA, a.s.; Hotel Plus; HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o.; MIRO PLAST CIZEK, spol. s r.o.; IMPROMAT SLOV, spol. s r.o.; TERMOTECHNA, a.s.; BIONT, a.s.; PRESPOR, spol. s r.o.; RES INTEGRA, s.r.o. ;

I. Titul 9. vydanie mapa "BRATISLAVA"
Srdečná vďaka za preukázanú dôveru a spoluprácu pri realizácií 9. titulu Mapa Bratislavy. Prajem Vám expanzívny rozvoj Vašej firmy a verím, že aj pričinením tejto propulzívnokontinuálnej reklamy.

Hotel Plus, a.s.; Bratislavský samosprávny kraj; Kaufland Slovenská republika v.o.s.; Magistrát hl. m. SR Bratislava; TERMOTECHNA, a.s.; PRESPOR, spol. s r.o.;

JML MultiMax energy JML -  CalMaZin JML Vitamín C-1000  so šípkami 30 mg JML Vitamín C-500 so šípkami 30 mg JML KĹB 3000+ Sója Lecitín 1200mg